Новини

01.12.2023г.

Приключи проектът на ДГ № 194 „Милувка“ „Спортът е здраве“, който бе в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спорт-туристическата дейност в Столична община „София спортува“. Той се осъществи с финансовата подкрепа на Столична община. По време на проекта се осъществиха различни дейности, в които активно участие взеха родителите на децата в детската градина, за което им изказваме своята благодарност.Проведе се седмица на „Утринна гимнастика с родители“ в двора на детската градина, където заедно всички се раздвижихме за добър старт на деня. Бе организиран турнир по футбол между децата от четвъртите групи на ДГ № 194 „Милувка“ и ДГ № 81 „Лилия“, както и за техните родители. Стана един чудесен празник. Проведе си и седмица „Любими спортове“, в която децата се запознаха с футбол, баскетбол и играха различни игри.

Изказваме своите благодарности на всички, които се включиха в проекта на ДГ № 194 „Спортът е здраве“, осъществен с финансовата подкрепа на Столична община:

  • Родителите на децата от ДГ № 194 „Милувка“
  • Директорът на ДГ № 81 „Лилия“ – Радинка Илиева 
  • Родителите и децата от ДГ № 81 „Лилия“
  • ДФК „Тигрите“
  • Ивайло Ненков – ръководещ съдия А ПФЛ
  • Борислав Ненков – делегат Елитна юношеска група до 19 години
  • Николета Атанасова – бакалавър от НСА

Снимки от събитието можете да разгледате в галерията тук

06.10.2023г.

„ВАЖНО“!

Писмо – Столична Регионална Здравна Инспекция

11.09.2023г.

До родителите на децата, посещаващи ДГ № 194 „Милувка“

29.08.2023г.

Родителска среща на 13.09.2023г.

06.06.2023г.

Протокол ДОТ

Заповед ДОТ

05.05.2023г

ОБЯВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ 194 „МИЛУВКА“

Описание на ДОД Приложни изкуства

Описание на ДОД Йога

Описание на ДОД Английски Език

21.04.2023г.

Режим на работа на детските градини през летният период

Режим на работа

Уважаеми родители, информираме ви, че на 25.10.2022г. на място в ДГ № 194 „Милувка“ ще се проведе безплатно скринингово изследване на зрението на децата от 3-7 годишна възраст. Всички, които желаят да се възползват моля да подпишат информираното съгласие при учителите на групата на детето. Подробна информация може да прочетете тук. presentation screening

05.08.2022г.

Детска градина № 194 „Милувка“ обявява следните свободни работни места:

ОБЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

02.08.2022г.

„Резултати от проведени конкурси за ДОД 2022г.“

Протокол ДОД1

Заповед ДОД1

Протокол ДОД2

04.07.2022г.

„Обява за удължаване срока за поддаване на документи за ДОД йога, поради непостъпили оферти“.

Обява за ДОД йога

20.06.2022г.

Детска градина № 194 „Милувка“ обявява конкурс за допълнителни образователни дейности – йога, приложни изкуства, английски език, футбол с лечебна физкултура, народни и съвременни танци.

обявява конкурс изтегли от тук: Обява1 и Обява2

01.06.2022г.

Програма „Ваканция“ 2022г.

Уважаеми родители, Столична община, Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, дирекция „спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа за личностното развитие“ – Спортна школа – София, Национални спортни федерации, спортни клубове, Неправителствени организации и др., за четвърта поредна година организира безплатни занимания със свободен достъп за деца, младежи и ученици по Програма „Ваканция“.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция, обхваща периода 20 юни – 30 юли 2022г., като включва разнообразни занимания в различни видове спорт, танци, туризъм и други занимания по интереси. Насочена е към деца и ученици, на възраст от 6 до 18 години и младежи от 15 до 29 години.

Подробна информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт може да намерите на официалния електронен портал на Столична община, секция „Спорт и младежки дейности“ – Програма „Вакания“ – линк: https://www.sofia.bg/en/municipal-program-vacation , Фейсбук страницата на дирекция „Спорт и младежки дейности“ за информираност и публичност на граждани на линк: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069267787427

12.04.2022г.

До родителите на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна! Необходимо е да подадат заявление/приложение №1 към чл. 4, ал.1 от Наредба №3/06.04.2017г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образованието и науката/ до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр, София ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство:

05.04.2022г.

Уважаеми родители,

Със заповед № РД – 01 -152/ 30.03.2022г. министърът на здравеопазването отмени въведените в страната временни епидемични мерки, свързани с разпространението на КОВИД-19.

С оглед на това обстоятелство, Ви уведомяваме, че непостъпилите деца, приети за учебната 2021/2022г. следва да постъпят в детската градина в рамките на 10 работни дни, в срок до 14.04.2022г. включително.

Директор: Дафинка Ненкова 

05.04.2022г.

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.)параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

28.03.2022г.

‼️Днес, 28 март, се обявиха  свободните места за прием през новата учебна 2022/2023 година в общинските детски градини, самостоятелните детски ясли и подготвителните групи в училищата на територията на Столична община. Общият брой на свободните места в СО е 13 377.📌За район „Възраждане“ свободните места за нов прием в общинските ДГ са общо 329,  разпределени както следва: за родени 2019 – 116 места, за родени 2020 – 148 места, за родени 2021 – 65 места📌До септември месец в район „Възраждане“ ще бъде обявен допълнителен прием за 2  нови градински групи в 194 ДГ и 120 ДГ.‼️ Необходимо е родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране, което ще се проведе на 12 май 2022 г. под граждански контрол.✅ В периода от 28 март до 11 май родителите имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.🚸 ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!‼️  ЛИНК КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА  https://kg.sofia.bg/#/news/article/2006

31.01.2022г.

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че член от екипа на І- ва група „Слънчо“ е с положителен резултат от PSR тест за COVID- 19. По предписание на СРЗИ всички контактни деца и персонал от І група се поставят под карантина от 31.01. до 04.02.2022г. Благодариме за разбирането!

27.01.2022г.

СТАНОВИЩЕ

от ръководството на ДГ № 194 „Милувка“ р-н „Възраждане“

През м. Януари, м. Февруари и м. Март в приземния етаж на ДГ № 194 ще се извършват планирани строително- ремонтни дейности за изграждане на нов мултифункционален салон от фирма „Беткор“ ООД само в почивните дни. Докато се осъществи прием на деца и се открие нова група, децата ще продължат да ползват помещението на третия етаж за физкултурни и допълнителни дейности, а методичния кабинет за допълнителни занимания по английски език. Регламентираните ситуации по Музика се осъществяват в занималните по групи, т.к. се използват познавателни книжки и пособия.

26.01.2022г.

Поради положителен резултат от антигенен тест на член от персонала на ІІ-б гр. „Звездички“,цялата група се карантинира от 26.01. до 31.01. включително.

28.10.2021г.

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че дете от ІV група е с положителен резултат от PSR тест за COVID- 19.По предписание на СРЗИ всички контактни деца и персонал от ІV група се поставят под карантина от 27.10. до 05.11.2021г.

26.08.2021г. Приемът на децата започва на 15 септември 2021г.

29.08.2021г. Съобщение