Нашият Екип

Директор: Дафинка Ненкова

І. Администрация

 • Касиер-домакин: Паолина Стоянова

ІІ. Медицински сестри:

 • Антоанета Велинова
 • Вяра Резянцева

ІІІ. Групи

 • Първа Вариант група „Калинка”
 • Учители:
 • Старши учител – Румяна Григорова
 • Учител – Кристина Горчова

Помошник – възпитател – Валентина Атанасова

 • Първа група„Мечо Пух“ 
 • Учители:
 • Учител – Десислава Зарева
 • Старши учител – Галина Върбанова

Помощник – възпитател – Виолета Караделева

 • Втора група „Смехорани”
 • Учители:
 •  Учител- Лидия Неделчева
 • Учител- Елена Кондева

Помощник- възпитател –

 • Трета  група „Слънчо“ 
 • Учители:
 • Учител- Анна Младенова
 • Учител- Деница Узунова

Помощник- възпитател – Гергана Белева

 1. Четвърта А група„Пчеличка“ 
 • Учители:
 • Старши учител- Таня Димитрова
 • Учител- Андриана Тодорова

Помощник- възпитател – Оля Арсова

4.Четвърта Б група „Звездички“ 

 • Учители:
 • Старши учител- Бистра Златкова
 • Учител- Ваня Руменова

Помощник- възпитател – Станислава Манчева

ІV. Кухненски блок

Готвач: Павлинка Костова

 Огняр

 1. Румен Алексиев