Нашият Екип

Директор: Дафинка Ненкова

І. Администрация

 • Главен счетоводител: Стоянка Василева
 • Касиер-домакин: Красимира Найденова

ІІ. Медицински сестри:

 • Антоанета Велинова
 • Вяра Резянцева

ІІІ. Групи

 • Вариант група „Мечо Пух”

 • Учители:
 • Учител – Десислава Зарева
 • Учител – Галина Върбанова

Помошник – възпитател – Валентина Атанасова

 • Първа група„Смехорани“ 

 • Учители:
 • Учител – Лидия Неделчева
 • Учител – Димитър Хаджииванов

Помощник – възпитател – Радка

 • Втора група „Слънчо”

 • Учители:
 • Старши учител- Мария Площакова
 • Учител- Анна Младенова

Помощник- възпитател – Гергана Белева

 • Трета А група„Пчеличка“ 

 • Учители:
 • Старши учител- Таня Димитрова
 • Учител- Андриана Тодорова

Помощник- възпитател – Оля Арсова

 1. Трета Б група„Звездичка“ 
 • Учители:
 • Старши учител- Бистра Златкова
 • Учител- Ваня Руменова

Помощник- възпитател – Станислава Манчева

4.Четвърта група „Калинка“ 

 • Учители:
 • Старши учител- Румяна Григорова
 • Учител- Веска Стайковa

Помощник- възпитател – Вергиния Ковачева

ІV. Кухненски блок

Главен готвач: Мария Каранешева
Работник кухня: Антоанета Дончева

 

 1. Огняр
  Румен Алексиев