За родители

11.09.2023г.

До родителите на децата, посещаващи ДГ № 194 „Милувка“

29.08.2023г.

Уважаеми родители приемът на децата започва от 15 септември 2023г

Родителска среща на 13.09.2023г.

21.04.2023г.

Режим на работа на детските градини през летният период

Режим на работа

Уважаеми родители, информираме ви, че на 25.10.2022г. на място в ДГ № 194 „Милувка“ ще се проведе безплатно скринингово изследване на зрението на децата от 3-7 годишна възраст. Всички, които желаят да се възползват моля да подпишат информираното съгласие при учителите на групата на детето. Подробна информация може да прочетете тук. presentation screening

График на Родителските срещи

Информация за Родители

До родителите на децата, посещаващи ДГ № 194 „Милувка“

Уважаеми родители на децата 2019

Уважаеми родители на децата 2020